Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  podaję do publicznej wiadomości

 że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Gminy w Lubrzy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, pokój Nr 201

został złożony wniosek: przez P. Bernarda Hentschel Serwis Ogumienia – Wulkanizacja P.P.H.U. „OPONGUM” ul. Opolska 15,48-231 Lubrza,

w sprawie: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w miejscowości Lubrza, w związku z rozbudową warsztatu serwisu ogumienia dla samochodów i budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba wybieralnego.

 

 

 

 

            Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w  wyżej wymienionym postępowaniu.

 

 

         Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Gminy w Lubrzy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, pokój Nr 201.

 

 

 

 

 

Wersja XML