Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RAPORT O STANIE GMINY

PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018.pdf
PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019.pdf

PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019.pdf
PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020.pdf
 

Na podst. art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2020 r poz. 713, 1378) w debacie nad raportem ostanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Art. 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Art. 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wersja XML