Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 27 września 2019r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 27 września 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 sierpnia 2019r.
 4. Spotkanie z prezesem firmy OZE Prężynka Sp. z o.o. – stan zaawansowania prac związanych z budową biogazowi.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 28 czerwca 2019r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

         Czesława Antoszczyszyn

 

Wersja XML