Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
DOCInformacja z otwarcia ofert.doc

DOCX01_SIWZ.docx
PDF02_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF03_Odpowiedz na pytanie nr 1.pdf
DOC03_Odpowiedź na pytania nr 1.doc
PDF04_Informacja dla Wykonawców.pdf
DOC04_Informacja dla Wykonawców.doc
PDF05_Odpowiedź na pytanie nr 2.pdf
DOC05_Odpowiedź na pytania nr 2.doc
PDF06_Odpowiedź na pytania nr 3.pdf
DOC06_Odpowiedź na pytania nr 3.doc
PDF07_Odpowiedz na pytania nr 4.pdf
DOC07_Odpowiedź na pytania nr 4.doc
PDF08_Odpowiedz na pytanie nr 5.pdf
DOC08_Odpowiedź na pytania nr 5.doc
PDF09_Informacja dla Wykonawców.pdf
DOC09_Informacja dla Wykonawców.doc
DOC10_Formularz oferty_korekta.doc
PDF11_Odpowiedź na pytania nr 6.pdf
DOC11_Odpowiedź na pytania nr 6.doc

Wersja XML