Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery kont bankowych

Numery kont bankowych Urzędu:

 

Rachunek dochodów podatkowych
Nr 08 8905 0000 2001 0010 1114 0136
który dotyczy wpłat:
podatku od nieruchomości
podatku rolnego
podatku leśnego
łączne zobowiązanie pieniężneRachunek dla wpłat należności z tytułu wywozu nieczystości stałych:
Nr 64 8905 0000 2004 0010 1114 0142


Rachunek dochodów budżetowych
Nr 78 8905 0000 2001 0010 1114 0137
który dotyczy wpłat:
Opłata eksploatacyjna
Czynsze dzierżawne
Użytkowanie wieczyste
Wpłaty za zakup działek i lokali mieszkalnych
Koncesje alkoholowe
Opłata skarbowa  (Akty USC, zaświadczenia)
Wpływy z różnych opłat i dochodów (zwroty za rozmowy tel., energię i wodę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, pełnomocnictwo, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy itp.)
Opłata produktowa

Wersja XML