Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 19 grudnia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 19 grudnia 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).


Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 21 listopada 2019r.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 21 listopada 2019r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2020r.
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Gminy,
  - głosowanie całej uchwały budżetowej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

Czesława Antoszczyszyn

 

Wersja XML