Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFERTA NR 3

Oferta Nr 3 1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Trzebina, gmina Lubrza

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

500 m od drogi krajowej Nr 41 Trzebina – Nysa na odcinku między Trzebiną a przejsciem granicznym Trzebina - Bartultovice.

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  Skrzypiec

b)       Adres:

Skrzypiec 31, 48-231 Lubrza

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel.  077/4361604 tel/fax 077/4360744 e-mail: rspskrzypiec@poczta.onet.pl

d)       Osoba kierująca sprawą:

Genowefa Szmulik

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Teren koncentracji działalności gospodarczej zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza oraz Planem Zagospodarowanie Przestrzennego

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej:

KW 9237

c)       Numer rejestru geodezyjnego:

działka nr 156/2 j. Rej G11 obręb Trzebina

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         41 000                                     użytkowa:         4,10 ha           

e)       Klasa gruntów:  Bi RIIIb

f)         Dostęp do terenu poprzez:

wszystkie środki transportu drogi dojazdowe, pożarowe, waga 50 ton

g)       Uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa – trójstronne zasilanie

sieć elektryczna – trójstronne zasilanie (w tym agregat prądotwórczy)

h)       Inne informacje:

Wpis o użytkowaniu na rzecz spółki „Rolland” w Baborowie.

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

a)       Wartość księgowa: wg. Użytkownika budynków – Spółki „Rolland” w Baborowie

b)       Wartość oszacowana: brak danych

c)       Wartość według właściciela: 400 000 zł – wartość gruntu bez zabudowań

d)       Sposób i forma zbycia: sprzedaż.

 

 

Data wypełnienia formularza: 10-03-2004

Ważność oferty: do końca 2004r.

Wersja XML