Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFERTA NR 1

Oferta Nr 1 1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Lubrza

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

Bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 41 i 40, przy rondzie obwodnicy północnej miasta Prudnik.

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Henryk Twardowski

b)       Adres:

48-200 Prudnik, ul. Skowrońskiego 21/31

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel. 077/436 12 10

d)       Osoba kierująca sprawą:

Brak danych

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Teren nieodrolniony, z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową, komunikacyjną, mieszkaniową, przemysłową.

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej:

KW 8307

c)       Numer rejestru geodezyjnego:

588/6, 588/8, mapa nr 7.

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         5 000                           użytkowa:         5 000               

e)       Klasa gruntów:  III

f)         Dostęp do terenu poprzez: wszystkie środki transportu

g)       Uzbrojenie techniczne: możliwość uzbrojenia

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

 

a)       Wartość księgowa: Brak danych

b)       Wartość oszacowana: Brak danych

c)       Wartość według właściciela: Cena do negocjacji.

d)       Sposób i forma zbycia: dzierżawa, sprzedaż; negocjacje.

 

 

Data wypełnienia formularza: 03-09-2003

Ważność oferty: do chwili zbycia.

Wersja XML