Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFERTA NR 2

Oferta Nr 2 1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Trzebina

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

Obok drogi krajowej Nr 41 Trzebina – Nysa na odcinku między Trzebiną a Prudnikiem.

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. w Prudniku

b)       Adres:

48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa 2

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel./fax.  077/4363206 e-mail: skprudnik@interia.pl www.skprudnik.roltech.com.pl

d)       Osoba kierująca sprawą:

Brak danych

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Teren koncentracji urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej:

KW 39040 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Prudniku

c)       Numer rejestru geodezyjnego:

Rej. Geodez. 317 działka nr 420/2 m 2 obręb Trzebina

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         3695                                        użytkowa:                               

e)       Klasa gruntów:  B RIIIb

f)         Dostęp do terenu poprzez:

wszystkie środki transportu, drogą polna utwardzoną (ok. 100 m. Do drogi krajowej)

g)       Uzbrojenie techniczne: brak

h)       Inne informacje:

Teren częściowo zabudowany byłym magazynem zbożowym (w złym stanie technicznym) i ogrodzony.

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

a)       Wartość księgowa: grunt z budynkiem 32 529 zł

b)       Wartość oszacowana: całość 100 000 zł

c)       Wartość według właściciela: 100 000 zł

d)       Sposób i forma zbycia: sprzedaż; przetarg

 

 

Data wypełnienia formularza: 14-03-2003

Ważność oferty: do chwili zbycia.

Wersja XML