Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 20 lutego 2020r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XVI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 20 lutego 2020r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 19 grudnia 2020r.
 4. Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi" w Kietrzu – inf. na temat zasad wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2019.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.                                                                             

  Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

         Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

 

 

Wersja XML