Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła - Przekazanie laptopów do szkoły

Logo projektu.png

Wniosek w ramach Programu “Zdalna szkoła" w Gminie Lubrza przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 59 999,40 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lubrza Mariusz Kozaczek dokonał przekazania sprzętu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy Bożenie Ostrycharczyk.

Przekazanie Laptopów Zdalna Szkoła.jpeg

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

2020-05-27 07_37_20-cppc_naklejka_140x34_v01.png

Wersja XML