Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w Gospodarce Odpadami

Informacja dla mieszkańców

 

Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy z dnia 18 czerwca 2020r.  nr XX/145/2020,  ZGKiM w Lubrzy od 1 lipca 2020r. będzie odbierał od mieszkańców naszej gminy bioodpady. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie się w pojemnik o poj. 120 l lub 240 l  z przeznaczeniem na bioodpady i oznakowanie go.

Ponadto właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, który będzie kompostował bioodpady i nie będzie oddawał bioodpadów ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za odpady w kwocie 2 zł. od osoby. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubrzy (budynek ZGKiM   ul. Harcerska 1) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie informujemy, że odpady zmieszane, które do tej pory były odbierane w czarnych  workach będą odbierane w pojemnikach koloru szarego lub czarnego o poj. 120 l lub 240 l.                         
W związku z tym właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiedni pojemnik.
 

Gospodarka odpadami - wszystkie potrzebne informacje

 

Wersja XML