Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator

Urząd Gminy w Lubrzy

ul. Wolności 73

48-231 Lubrza

Biuro podawcze
tel. 77 4074676

Sekretariat
tel. 77 4074650

fax. 77 4074651

urzad[at]lubrza.opole.pl

w miejscu [at] należy wstawić symbol @

Skrytka EPUAP:  r78vs97jiw

ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych

Informacja o działalności urzędu w polskim języku migowym.mp4 <

ELEKTRONICZNE BIURO OBYWATELA

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

20190218_121729.jpeg

 

 

 

 


REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

SKARBNIK GMINY
Joanna Chrobak
mail skarbnik[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 72 

PODATKI
Aleksandra Kwinta - Hoombek
mail: a.kwinta-hombek@lubrza.opole.pl
Agnieszka Moskal
mail: podatki@lubrza.opole.pl
tel: 77 407 46 65

FINANSE
Agata Żabska
mail: a.zabska[at]lubrza.opole.pl
tel: 77 407 46 60
Aleksandra Fit
mail: a.fit[at]lubrza.opole.pl
tel: 77 407 46 60

GOSPODARKA ODPADAMI
Katarzyna Kałuża
mail:go[at]lubrza.opole.pl
Martyna Maćków
mail: go[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 73

 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH


KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Marek Marciniak
mail: usc[at]lubrza.opole.pl, zk[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 69

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA, ZABYTKI, ZDROWIE
Dorota Żegleń
mail: d.zeglen[at]lubrza.opole.pl
tel 77 407 46 68

 


REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Remigiusz Koczut
mail: r.koczut[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 56

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OŚWIETLENIA
Miranda Bień
mail. m.bien[at]lubrza.opole.pl
tel 77 407 46 53

STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Justyna Lubczyk 
mail. justyna.lubczyk[at]lubrza.opole.pl
tel 77 407 46 53

STANOWISKO DS. INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA DROGAMI
Małgorzata Dziedzic
mail. m.dziedzic[at]lubrza.opole.pl
tel 77 407 46 54

STANOWISKO DS. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Tomasz Włodarczyk 
mail. t.wlodarczyk[at]lubrza.opole.pl
77 407 46 54

STANOWISKO DS. FUNDUSZU SOŁECKIEGO I GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Maurycy Kostrowicki
mail. m.kostrowicki[at]lubrza.opole.pl
77 407 46 54

 


REFERAT ORGANIZACYJNY

SEKRETARZ, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
Wioletta Astramowicz
mail. sekretarz[at]lubrza.opole.pl
tel 77 407 46 50

STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Małgorzata Sokołowska
mail. urzad[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 50

KADRY
Magdalena Pluta
mail. kadry[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 66

BIURO RADY GMINY
Alina Woehl
mail. a.woehl[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 59

ARCHIWUM I PROMOCJA GMINY
Damian Drabik
mail. archiwista[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 60

OŚWIATA
Ewa Skokuń
mail. zeasip[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 67

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY
Henryka Tyrpuła
mail: finanse[at]lubrza.opolel.pl
tel. 77 407 46 60

INFORMATYK
Tomasz Malinowski
mail. informatyk[at]lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 50

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Krzysztof Aleksanderek
mail. iod[at]lubrza.opole.pl

 

 
Wersja XML