Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Portal dotyczący opieki nad dziećmi

Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl
       Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych oraz do podmiotów, które chciałby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajduyją się również informacje dla osób, które chciałby zzawodowo zajmować się  opieką nad małymi dziećmi.

 

Wersja XML