Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV SESJA RADY GMINY LUBRZA odbędzie się w dniu 23 lutego 2021r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 23 lutego 2021r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że Sesja Rady Gminy w Lubrzy odbędzie się bez udziału publiczności.

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do śledzenia transmisji z obrad drogą elektroniczną na stronie :  https://bip.lubrza.opole.pl/1800/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubrza.html

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z dnia 17 grudnia 2020r.
 4. Spotkanie ze Starostą powiatu prudnickiego.
 5. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2020r.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na XXIV sesji w dniu 17 grudnia 2020r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

       Przewodniczący
    Rady Gminy Lubrza

Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Wersja XML