Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa

 • DYTMARÓW ...

  Wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1284 jako VILLA DITMARI (później w 1484r. - DITRICHSDORF).  W Dytmarowie warto zobaczyć: kościół parafialny p. w. św. Katarzyny. Obecna architektura świątyni to efekt odbudowy zakończonej w 1864r. Pozostałością istniejącego tu wcześniej, strawionego przez ogień kościoła jest piękna, renesansowa wieża z 1600r. oraz okalający kościelny plac mur z kamienia , którego fragmenty przetrwały w niezmienionej formie od XV w. Wewnątrz świątyni warto przyjrzeć się uważniej niezwykle cennej, wykutej z kamienia, XVI wiecznej kropielnicy.
  Data publikacji:
 • JASIONA ...

  Strona internetowa wsi: http://www.jasiona.pl/ Nazwa pochodzi od wyrazu ,"jesion" wzmiankowana została pierwszy raz w 1285 roku. Później, w 1484 roku, spotykamy ją pod nazwą JASSEN. W Jasionie znajduje się kaplica z dzwonnicą, murowana z 4ćw. XIX wieku.
  Data publikacji:
 • KRZYŻKOWICE ...

  Wzmiankowane po raz pierwszy w 1321 roku jako KRIZKOWICZ. Posiadają nazwę pochodzącą z 1238 roku, od nazwy osobowej KRZYŻEK, co sugeruje jej pierwszego właściciela oraz wcześniejsze powstanie osady.
  Data publikacji:
 • LASKOWICE ...

  Wzmiankowane po raz pierwszy w zachowanych dokumentach historycznych w 1412 roku pod nazwą LESKOWICZ, pochodzącą z roku 1233 od wyrazu "laskowy" ("leszczynowy") lub nazwy osobowej LASEK. W Laskowicach warto zobaczyć: kaplica dzwonnica, murowana z 1900r.
  Data publikacji:
 • LUBRZA ....

  Wzmiankowana po raz pierwszy w 1233r. jako LUBRA (później jako LUBRAC w 1321r., LUBRZI w 1489r., i LEUBER - 1587r.), o nazwie pochodzącej od słowa "luby". W Lubrzy warto zobaczyć: kościół parafialny p. w. św. Jakuba st., wzniesiony w latach 1797 - 1798. Nieco starsza, bo datowana na 1600r. jest renesansowa wieża świątyni. Wewnątrz budowli uwagę zwraca kamienna chrzcielnica z XVI w. oraz obraz Świętej Rodziny z XVIII w. wysokiej klasy zabytkami są także dwa dzwony datowane na 1503 i 1555r.  
  Data publikacji:
 • NOWY BROWINIEC ...

  Wzmiankowany w dokumentach historycznych w roku 1379 pod nazwą PROFENCZ, pochodzącą z 1232roku. Później wzmiankowany w roku 1534 jako BROWINITZ. W Nowym Browińcu znajduje się: kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, murowany z 1845r., spichlerz folwarczny, murowany z XIX wieku,.
  Data publikacji:
 • OLSZYNKA ...

  To jedna z najmłodszych wsi gminy, choć jej powstanie datuje się już na XIV wiek (1379 rok). W Olszynce warto zwiedzić: kościół filialny p.w. NMP, murowany z 4 ćw. XIX wieku, zabytkowy spichlerz, murowany z XIX wieku, zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XIX w.
  Data publikacji:
 • PRĘŻYNKA z przysiółkiem DOBROSZEWICE ...

  To jedna z najstarszych wsi gminy, której powstanie datuje się na XII wiek. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1233 roku, gdzie występuje ona pod nazwą PRAMSIN MINOR (1379r.) i KLEIN PRAMSEN. W Prężynce warto zobaczyć: kapliczka przy drodze do Prężyny, murowana z początku XIX wieku.
  Data publikacji:
 • SKRZYPIEC ...

  Strona internetowa wsi: www.skrzypiec.info Wzmiankowany pierwszy raz pod nazwą GREYWITZ w 1331 roku, a później jako KREIWITZ (w 1430r.) i SKRZYPIECZ (w 1583r. - nazwa pochodząca z wyrazu SKRZYP). W Skrzypcu warto zobaczy: dwór, obecny magazyn, murowany z 3 ćw. XIX wieku.
  Data publikacji:
 • SŁOKÓW ...

  To najmniejsza wieś gminy wzmiankowana pierwszy raz w 1379 roku pod nazwą SLOKOWICZ (SŁAWKOWICE), pochodzącej od nazwy osobowej "Sławek" (z 1224 roku). Warto zobaczyć: kapliczka - dzwonnica z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w., perła architektury typowej dla późnego baroku, zabytkowy spichlerz z XVIII-XIX w., zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XVIII w. założenia.
  Data publikacji:
Wersja XML