Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nowy obowiązek od 1 lipca 2021r. złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

nowy obowiązek od 1 lipca 2021r.

  złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

 

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklarację będzie  można złożyć:

    w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl,

    w formie papierowej  wypełniony dokument można  wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Lubrzy przy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ oraz w  Urzędzie Gminy w Lubrzy

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele i zarządcy nieruchomości mają 12 miesięcy. Muszą więc to zrobić do 30 czerwca 2022 roku.

Uwaga! Termin ten nie dotyczy jednak nowych źródeł ciepła/spalania paliw - uruchomionych po 1 lipca 2021 roku. W takim przypadku termin ten wynosi jedynie 14 dni.

 PDFCEEB deklaracja budynki mieszkalne.pdf
PDFCEEB deklaracja budynki niemieszkalne.pdf

Wersja XML