Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program obrad XXX Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 10 września 2021r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się  w dniu 10 września 2021r. o godz. 1000

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 3 sierpnia 2021r.
 4. Spotkanie z prezesem firmy OZE Prężynka Sp. z o.o. – stan zaawansowania prac związanych z budową biogazowi.
 5. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 24 czerwca 2021r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                          Rady Gminy Lubrza
                                                                                                      
 /-/Czesława Antoszczyszyn

 

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych, Wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Lubrza będzie transmitowane na żywo w internecie.

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line.

 

 

Wersja XML