Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program obrad XXXI Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 11 października 2021r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się  w dniu 11 października 2021r. o godz. 1000

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 10 września 2021r.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 10 września 2021r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                  Rady Gminy Lubrza

                                                                                                             /-/Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych, Wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Lubrza będzie transmitowane na żywo w internecie.

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line.

 

 

 

Wersja XML