Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

PDF27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony.pdf

Wersja XML