Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Program realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Tytuł projektu:

Udzielenie wsparcia na rok 2021 placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym z terenu Gminy Lubrza w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Cel projektu:

zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacja działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 
Placówka realizująca zadanie:Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy

  • Całkowity koszt zadania: 3 750,00 zł
  • Dofinansowanie: 3 000,00 zł
  • Termin realizacji: rok 2021
Wersja XML