Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24.03.2022 r. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubrzy

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 0b0f2002-a0f0-497d-be0e-af12436a2b9f

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.04.2022.pdf
DOCPrzedłużenie terminu składania ofert.doc
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 - po zmianach.docx
 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf
DOCZapytania do treści SWZ i zmiana treści SWZ.doc
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 8.docx
DOCXzał. nr 1a - opis parametrów proponowanego samochodu.docx
DOCXzał. nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXzał. nr 7 - wzór umowy.docx
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 8.docx
DOCXzał. nr 1a - opis parametrów proponowanego samochodu.docx
DOCXzał. nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXzał. nr 7 - wzór umowy.docx
 

Wersja XML