Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA - wprowadzenie oraz przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA  prowadzenie oraz przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja XML