Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR

Brak opisu obrazka

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Lubrza otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polska Cyfrowa – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cel projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Wysokość dofinansowania to 175 000,00 zł w ramach, których zostanie zakupionych:

- 59 laptopów,

- 11 komputerów stacjonarnych.

Program skierowany jest do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkołach podstawowych lub średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

 Planowany termin realizacji projektu to 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.

 

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.   

Wersja XML