Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY UL. NOWEJ NAPRAWY

Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy

OPIS ZADANIA:  Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa/remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (studzienki, wpusty itp.), usunięcie kolidujących sieci wraz z towarzyszącymi
im urządzeniami przeznaczonymi do wymiany (w szczególności słupy elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne).

Dofinansowanie przebudowa ulicy Nowej Naprawy - tablica informacyjna.png