Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj


Identyfikator postępowania ee8fe0aa-c30a-40ef-a217-4813a47c071b

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.docx
DOCXzał. nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.docx
ZIPZał. nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.zip
ZIPZał. nr 10 - Przedmiary.zip

 

ZIPZał. nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (OPIS).zip
PDFInformacja o udostępnieniu pozostałej części załącznika nr 9 do SWZ.pdf

PDFZapytanie do treści SWZ.pdf

 

PDFZapytanie do treści SWZ 2, zmiana treści SWZ i zmiana terminu składania ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - po zmianach.docx
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - po zmianach 2.docx
PDFZałącznik nr 1 do pisma z dn. 23.05.2022 r. (Zapytania 3).pdf
PDFZapytania 3, zmiana treści SWZ i zmiana terminu skladania ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - po zmianach 3.docx
DOCXzał. nr 5 do SWZ projektowane postanowienia umowy - po zmianach.docx
ZIPzał. nr 11 do SWZ - Geologia.zip
PDFZapytania 4, zmiana treści SWZ i zmiana TSO.pdf

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

 

 

Wersja XML