Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pn. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś”.

Zarząd Województwa Opolskiego, z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, ogłosił IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pn. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś”.

Zarząd Województwa Opolskiego, z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, ogłosił IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pn. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś”.

 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, celem tegorocznej edycji Konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców województwa opolskiego, ukazujących potencjał wielokulturowy regionu opolskiego oraz pozyskanie ciekawych opisów i przemyśleń w temacie celebrowania świąt Bożego Narodzenia w minionych latach w poszczególnych gminach, środowiskach lokalnych i grupach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk senioralnych i ich rodzin, a także wyłonienie, nagrodzenie i publikacja zwycięskich prac.

 

Konkurs kierowany jest do seniorów z województwa opolskiego - mieszkańców powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną - mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4. Termin zgłaszania prac konkursowych mija 30 września br.

 

Aby wziąć udział w Konkursie, pracę w dwóch formach - papierowej i elektronicznej - wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu i załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do 30 września 2022 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego, II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847, e-mail: ) czynny w godz. 7:30 – 15:30.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.opolskie.pl w zakładce Urząd > Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego > Aktualności, do której prowadzi następujący link: https://www.opolskie.pl/forum-seniorow-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego/forum-seniorow-komunikaty/ , a także na profilach Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO i Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego na portalu Facebook.

Wersja XML