Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII SESJA RADY GMINY LUBRZA odbędzie się w dniu 28 października 2022r.- program obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XLII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się  w dniu 28 października 2022r. o godz. 1200

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 12 października 2022r.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja  na temat stanu przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych ( ZGKiM w Lubrzy).
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 14 czerwca 2022r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał .
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 

 

       Przewodniczący
    Rady Gminy Lubrza

Czesława Antoszczyszyn

 

 

 

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Lubrza będzie transmitowane na żywo w internecie.

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line.

 

 

Wersja XML