Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wips do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Szczególowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacje Pozarządowe.

 

Wersja XML