Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja budynku CARITAS w Lubrzy polegająca na wykonaniu termoizolacji

logo_zporr3.jpeg

 

EuropeFlagem.jpeg

Modernizacja budynku CARITAS w Lubrzy polegająca na wykonaniu termoizolacji
Z/2.16/III/3.5.2/4/04
 

Przed remontem W dniu 18 kwietnia 2005 r. została podpisana umowa na realizację projektu "Modernizacja budynku CARITAS w Lubrzy polegająca na wykonaniu termoizolacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa i budżetu Gminy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Przed remontem

    Ze względu na niezadowalający stan infrastruktury technicznej lokalnego ośrodka zdrowia zaistniała konieczność dokonania jago modernizacji.

 Działania projektu są zgodne w zakresie typów projektów dla budynków polegającym na koniecznych modernizacjach służących poprawie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonanie termoizolacji budynków.

W zakres robót weszły:
Budynek po remoncie – roboty ocieplenia ścian poniżej gruntu,
– roboty ocieplenia ścian powyżej terenu,
– ocieplenie stropodachu,
– wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewnia poprawę warunków termicznych i wilgotnościowych budynku. Przede wszystkim wartość współczynnika przenikania ciepła u ścian i stropu została zredukowana do wartości wymaganych w polskich normach. Wymiana IMG_3317int.jpeg stolarki zapobiegła dostawaniu się zimnego powietrza do pomieszczeń budynku przez otwory i nieszczelności. Ma to duże znaczenie w sezonie grzewczym. Szacuje się, że oszczędności mogą wynieść nawet 30%.
Podczas wykonaniu prac remontowo budowlanych została odnowiona elewacja budynku. Zabieg ten nadał obiektowi nowy wymiar estetyczny.
Wykonana inwestycja miała na celu zmniejszenie kosztów utrzymania opisywanego obiektu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące prace remontowe pomieszczeń budynku oraz remont instalacji wewnętrznych.
IMG_5292web.jpeg Realizacja projektu "Modernizacja budynku Caritas w Lubrzy polegająca na wykonaniu termoizolacji" przyczyniła się do poprawy warunków bytowych obiektu. Zmodernizowany budynek pozwoli na dalsze utrzymanie funkcjonujących tam ośrodków zdrowia i podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie.
Realizacja projektu zakończyła się w 30 czerwca 2005 r. zgodnie z podpisna umową i harmonogramem realizacji projektu.

 

Wartość całkowita projektu:
109 124,61 zł
Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
81 843,45 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:
10 912,47 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Gminy:
16 368,69 zł

www.zporr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.europa.eu.int
www.europa.delpol.pl
  

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego oraz ze środków budżetu państwa

 

 
Wersja XML