Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

Tematem obrad sesji będzie:

Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2011.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2011.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

Wersja XML