Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania kandydatur do Komisji Konkursowej

Zaproszenie do składania kandydatur do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Lubrza zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Lubrza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Gminę Lubrza.

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.

 

DOCZgłoszenie kandydatów do Komisji Konkursowej.doc (21,50KB)

Wersja XML