Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRADYCJE, OBRZĘDY, OBYCZAJE...

internet loga.jpeg
Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich.

EP-III/18

          W kwietniu 2007 r. zakończono realizację projektu Nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich.

          Znajomość i kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów jest bardzo ważna dla zachowania odrębności danego regionu, ważna jest również dla zachowania ciągłości jego istnienia. Z drugiej strony odrębność tradycji, obrzędów, obyczajów kultywowana w poszczególnych regionach, mikroregionach jest obok bogactw naturalnych i piękna przyrody największym z ich bogactw, który zapromowany w odpowiedni sposób pozwala na zaistnienie w dobie globalnego rynku.

          Celem projektu była współpraca pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie historii tradycji, obrzędów i obyczajów kultywowanych w tej części pogranicza połączona z nauką wśród jego mieszkańców wytwarzania przedmiotów związanych z tymi obrzędami, tradycjami i zwyczajami, jak również ich promocja poprzez wydanie folderu pozwalająca na zapromowanie tych tradycji wśród pozostałej części pogranicza i innych regionów.

          Bezpośrednim celem projektu było wspieranie lokalnej współpracy kulturalnej oraz lepsze wzajemne poznanie i promowanie współpracy transgranicznej poprzez realizację wybranych tradycji i obrzędów występujących zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie pogranicza związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, obrzędów majowych, Święta Plonów – Dożynki oraz Świąt Bożego Narodzenia.

          W projekcie brali udział mieszkańcy Gminy Lubrza jak i mieszkańcy gmin partnerskich po stronie czeskiej – Město Albrechtice, Hlinka, Divči Hrad, Slezske Pavlovice, Vysoka, Liptaň oraz mieszkańcy pogranicza, z którymi Gmina Lubrza nie ma umów partnerskich z okolic Osoblahy.
Projekt przebiegał w następujących etapach:

Etap I (III 2006):

Skoordynowanie z partnerami czeskimi działań organizacyjnych związanych z prawidłową realizacją harmonogramu projektu dotyczących zarówno instruktorów prowadzących warsztaty jak również lokalizacji poszczególnych etapów projektu.

Etap II (IV 2006):

W miesiącu kwietniu odbył się karnawał maskowy (Masarni karneval) – obyczaj przywieziony na ziemie pogranicza przez mieszkańców przesiedlonych z Moraw i przez nich kultywowany. Związany jest on z budzeniem się do życia w okres wiosny przyrody. Młodzież przebrana w maski zwierząt przedstawia scenki rodzajowe z życia zwierząt domowych jak również dzikich żyjących w lasach i na polach. W realizacji uczestniczyła wspólnie młodzież z Divciego Hradu i Gminy Lubrza dzięki czemu będzie miała możliwość bliższego poznania tego obyczaju.
W miesiącu kwietniu odbyły się również warsztaty wielkanocne, których celem było zapoznanie się z tradycjami związanymi z obchodami Świąt Wielkanocnych. Dzięki warsztatom młodzież mogła poznać tradycje robienia pisanek, kroszonek, (kraslice – jaja wielkanocne) zwieńczeniem prac podczas warsztatów była organizacja „III wystawy tradycji i obrzędów wielkanocnych” w dniu 07.04.2006w Město Albrechtice i 19.04.2006 w Lubrzy połączona z Misterium Wielkanocnym przygotowanym przez młodzież Gminy Lubrza.

Etap III (V 2006):

Obrzęd majowe (Stavini máje) – obyczaj przyjęty na pograniczu polsko czeskim w rejonie Beskidu Śląskiego kultywowany w rejonie Osoblahy (Czechy) nieznany w naszym rejonie. W ramach tego obrzędu przygotowuje się pal drewniany okorowany zwieńczony ozdobnym wieńcem, który zostanie wkopany w dniu 30 kwietnia a następnie jest pilnowany przez całą noc, aby nikt go nie ukradł. W trakcie pilnowania odbywają się śpiewy i tańce. Po miesiącu w dniu 31 maja następuje ścięcie pala (Kaceni maje). W uroczystościach tych wzieli udział mieszkańcy Gminy Lubrza.

Etap IV (VI 2006 – IX 2006):

W miesiącach czerwiec - sierpień odbyły się warsztaty dożynkowe – podczas trwania warsztatów można było zapoznać się z umiejętnościami wyplatania wieńców i koron żniwnych.
W miesiącu wrześniu zostały zorganizowane Powiatowo-Gminne „Dożynki pogranicza – Trzebina 2006”. Podczas dożynek odbył się konkurs koron i wieńców żniwnych wykonanych przez twórców z czech i polski.

Etap V (XI 2006 – II 2007)

V etapem projektu było przygotowanie i organizacja spektakli związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Przygotowania w ramach zajęć teatralnych i muzycznych prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. Od stycznia do lutego 2007 r. odbyło się 10 przedstawień, 6 po stronie czeskiej, u każdego partnera projektu po jednym i 4 na terenie Gminy Lubrza.

Etap VI (II- IV 2007):

W etapie tym na podstawie dokumentacji zabranej podczas realizacji wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć (również fotograficznej) przygotowany zostal folder w formie przewodnika promującego tradycje, obrzędy i obyczaje tej części pogranicza polsko-czeskiego - Gmin Lubrza, Město Albrechtice, Divči Hrad, Vysoka, Hlinka, Slezske Pavlovice, Liptaň wśród pozostałej części pogranicza jak również innych regionów Europy. Folder ten został wydany. w 3 wersjach językowych i będzie rozprowadzany podczas imprez organizowanych na terenie pogranicza i nie tylko.

W ramach projektu odbyły się następujące przedsięwzięcia:
– 3 spotkania organizacyjne;
– 10 warsztatów;
– 4 wystawy;
– 3 imprezy kulturalne,
– 12 przedstawień

          Realizacja projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich” przyczyniła się do wspólnej promocji tej części pogranicza wśród jej pozostałych mieszkańców. Projekt był realizowany przy czynnym udziale społeczności pogranicza. Warsztaty były formą inspirująca do szerokiego zainteresowania w szczególności młodego pokolenia polaków i czechów swoimi tradycjami i obrzędami. Natomiast organizowane wystawy, imprezy kulturalne oraz przedstawienia służyły zapoznaniu się z nimi, a w niektórych przypadkach przywrócenia ich do życia, tak aby służyły następnym pokoleniom jednocząc społeczności w zachowaniu swojej tożsamości.

Wartość całkowita projektu:

109 003,57

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

81 752,68

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 

10 900,36

Dofinansowanie ze środków Budżetu Gminy: 

16 350,53

 

Galeria Zdjęć
Etap I:
int233_3377.jpeg int233_3382.jpeg 234_3493.jpeg int233_3375.jpeg
int234_3406.jpeg int233_3378.jpeg int234_3407.jpeg 234_3426.jpeg
234_3418.jpeg 234_3457.jpeg 234_3436.jpeg 234_3421.jpeg
234_3445.jpeg 234_3439.jpeg 234_3470.jpeg 234_3466.jpeg
234_3485.jpeg 234_3471.jpeg 234_3484.jpeg 234_3489.jpeg
234_3490.jpeg 234_3491.jpeg int233_3388_r1.jpeg 235_3503_r1.jpeg
234_3494.jpeg 234_3495.jpeg 234_3496.jpeg 234_3497.jpeg
235_3501.jpeg 235_3505.jpeg 235_3511.jpeg 235_3525.jpeg
235_3524.jpeg 235_3530.jpeg 235_3531.jpeg 235_3527.jpeg
235_3532.jpeg 235_3582.jpeg 235_3533.jpeg 235_3543.jpeg
235_3578.jpeg 235_3549.jpeg 235_3564.jpeg 235_3580.jpeg

Etap II:
235_3543internet.jpeg 235_3548int.jpeg 235_3549int.jpeg 235_3552_r1int.jpeg
235_3551int.jpeg 235_3556int.jpeg 235_3557int.jpeg 235_3561_r1int.jpeg
235_3564int.jpeg 235_3570int.jpeg 235_3572int.jpeg 235_3575int.jpeg

Etap III:

IMG_3716inter.jpeg IMG_3717inter.jpeg IMG_3719inter.jpeg IMG_3725.jpeg

Etap IV:

 250_5051.jpeg 250_5071.jpeg  265_6508.jpeg  IMG_7466.jpeg 
 IMG_7509.jpeg IMG_7487.jpeg  IMG_7496.jpeg   IMG_7508.jpeg
 IMG_7475.jpeg  IMG_7552.jpeg  IMG_7525.jpeg  IMG_7546.jpeg
 IMG_7550.jpeg IMG_7517.jpeg   IMG_7553.jpeg  IMG_7564.jpeg

Etap V:

IMG_9029.jpeg IMG_9038.jpeg IMG_9042.jpeg IMG_9048.jpeg
IMG_9064.jpeg IMG_9067.jpeg IMG_9069.jpeg IMG_9070.jpeg
IMG_9073.jpeg IMG_9074.jpeg IMG_9077.jpeg IMG_9079.jpeg

www.zporr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.europa.eu.int
www.europa.delpol.pl


 Projekt Nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje  Gminy Lubrz i gmin partnerskich” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu państwa

Wersja XML