Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRADYCJE, OBRZĘDY, OBYCZAJE...

Brak opisu obrazka
Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich.

EP-III/18

          W kwietniu 2007 r. zakończono realizację projektu Nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich.

          Znajomość i kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów jest bardzo ważna dla zachowania odrębności danego regionu, ważna jest również dla zachowania ciągłości jego istnienia. Z drugiej strony odrębność tradycji, obrzędów, obyczajów kultywowana w poszczególnych regionach, mikroregionach jest obok bogactw naturalnych i piękna przyrody największym z ich bogactw, który zapromowany w odpowiedni sposób pozwala na zaistnienie w dobie globalnego rynku.

          Celem projektu była współpraca pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie historii tradycji, obrzędów i obyczajów kultywowanych w tej części pogranicza połączona z nauką wśród jego mieszkańców wytwarzania przedmiotów związanych z tymi obrzędami, tradycjami i zwyczajami, jak również ich promocja poprzez wydanie folderu pozwalająca na zapromowanie tych tradycji wśród pozostałej części pogranicza i innych regionów.

          Bezpośrednim celem projektu było wspieranie lokalnej współpracy kulturalnej oraz lepsze wzajemne poznanie i promowanie współpracy transgranicznej poprzez realizację wybranych tradycji i obrzędów występujących zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie pogranicza związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, obrzędów majowych, Święta Plonów – Dożynki oraz Świąt Bożego Narodzenia.

          W projekcie brali udział mieszkańcy Gminy Lubrza jak i mieszkańcy gmin partnerskich po stronie czeskiej – Město Albrechtice, Hlinka, Divči Hrad, Slezske Pavlovice, Vysoka, Liptaň oraz mieszkańcy pogranicza, z którymi Gmina Lubrza nie ma umów partnerskich z okolic Osoblahy.
Projekt przebiegał w następujących etapach:

Etap I (III 2006):

Skoordynowanie z partnerami czeskimi działań organizacyjnych związanych z prawidłową realizacją harmonogramu projektu dotyczących zarówno instruktorów prowadzących warsztaty jak również lokalizacji poszczególnych etapów projektu.

Etap II (IV 2006):

W miesiącu kwietniu odbył się karnawał maskowy (Masarni karneval) – obyczaj przywieziony na ziemie pogranicza przez mieszkańców przesiedlonych z Moraw i przez nich kultywowany. Związany jest on z budzeniem się do życia w okres wiosny przyrody. Młodzież przebrana w maski zwierząt przedstawia scenki rodzajowe z życia zwierząt domowych jak również dzikich żyjących w lasach i na polach. W realizacji uczestniczyła wspólnie młodzież z Divciego Hradu i Gminy Lubrza dzięki czemu będzie miała możliwość bliższego poznania tego obyczaju.
W miesiącu kwietniu odbyły się również warsztaty wielkanocne, których celem było zapoznanie się z tradycjami związanymi z obchodami Świąt Wielkanocnych. Dzięki warsztatom młodzież mogła poznać tradycje robienia pisanek, kroszonek, (kraslice – jaja wielkanocne) zwieńczeniem prac podczas warsztatów była organizacja „III wystawy tradycji i obrzędów wielkanocnych” w dniu 07.04.2006w Město Albrechtice i 19.04.2006 w Lubrzy połączona z Misterium Wielkanocnym przygotowanym przez młodzież Gminy Lubrza.

Etap III (V 2006):

Obrzęd majowe (Stavini máje) – obyczaj przyjęty na pograniczu polsko czeskim w rejonie Beskidu Śląskiego kultywowany w rejonie Osoblahy (Czechy) nieznany w naszym rejonie. W ramach tego obrzędu przygotowuje się pal drewniany okorowany zwieńczony ozdobnym wieńcem, który zostanie wkopany w dniu 30 kwietnia a następnie jest pilnowany przez całą noc, aby nikt go nie ukradł. W trakcie pilnowania odbywają się śpiewy i tańce. Po miesiącu w dniu 31 maja następuje ścięcie pala (Kaceni maje). W uroczystościach tych wzieli udział mieszkańcy Gminy Lubrza.

Etap IV (VI 2006 – IX 2006):

W miesiącach czerwiec - sierpień odbyły się warsztaty dożynkowe – podczas trwania warsztatów można było zapoznać się z umiejętnościami wyplatania wieńców i koron żniwnych.
W miesiącu wrześniu zostały zorganizowane Powiatowo-Gminne „Dożynki pogranicza – Trzebina 2006”. Podczas dożynek odbył się konkurs koron i wieńców żniwnych wykonanych przez twórców z czech i polski.

Etap V (XI 2006 – II 2007)

V etapem projektu było przygotowanie i organizacja spektakli związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Przygotowania w ramach zajęć teatralnych i muzycznych prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. Od stycznia do lutego 2007 r. odbyło się 10 przedstawień, 6 po stronie czeskiej, u każdego partnera projektu po jednym i 4 na terenie Gminy Lubrza.

Etap VI (II- IV 2007):

W etapie tym na podstawie dokumentacji zabranej podczas realizacji wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć (również fotograficznej) przygotowany zostal folder w formie przewodnika promującego tradycje, obrzędy i obyczaje tej części pogranicza polsko-czeskiego - Gmin Lubrza, Město Albrechtice, Divči Hrad, Vysoka, Hlinka, Slezske Pavlovice, Liptaň wśród pozostałej części pogranicza jak również innych regionów Europy. Folder ten został wydany. w 3 wersjach językowych i będzie rozprowadzany podczas imprez organizowanych na terenie pogranicza i nie tylko.

W ramach projektu odbyły się następujące przedsięwzięcia:
– 3 spotkania organizacyjne;
– 10 warsztatów;
– 4 wystawy;
– 3 imprezy kulturalne,
– 12 przedstawień

          Realizacja projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich” przyczyniła się do wspólnej promocji tej części pogranicza wśród jej pozostałych mieszkańców. Projekt był realizowany przy czynnym udziale społeczności pogranicza. Warsztaty były formą inspirująca do szerokiego zainteresowania w szczególności młodego pokolenia polaków i czechów swoimi tradycjami i obrzędami. Natomiast organizowane wystawy, imprezy kulturalne oraz przedstawienia służyły zapoznaniu się z nimi, a w niektórych przypadkach przywrócenia ich do życia, tak aby służyły następnym pokoleniom jednocząc społeczności w zachowaniu swojej tożsamości.

Wartość całkowita projektu:

109 003,57

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

81 752,68

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 

10 900,36

Dofinansowanie ze środków Budżetu Gminy: 

16 350,53

 

Galeria Zdjęć
Etap I:
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Etap II:
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Etap III:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Etap IV:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Etap V:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

www.zporr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.europa.eu.int
www.europa.delpol.pl


 Projekt Nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje  Gminy Lubrz i gmin partnerskich” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu państwa

Wersja XML