Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe inwestycje

W ostatnim czasie Gmina Lubrza poczyniła spore inwestycje związane z zakupem nowego sprzętu dla ZGKiM w Lubrzy.

Zakupiono nowy kontener asenizacyjny o pojemności 8tys. litrów służący do wywozu nieczystości płynnych, oraz nową koparko-ładowarkę.

Zakup tych maszyn pozwala na usprawnienie pracy Zakładu jak i powiększenie wachlarza oferowanych przez niego usług dla mieszkańców naszej Gminy.

Ceny usług są na poziomie konkurencyjnym i dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej są one wykonywane fachowo.

Zakup koparko-ładowarki pozwoli między innymi na sprawne udrażnianie rowów na terenie naszej Gminy oraz na wykonywanie prac zleconych.

Po szczegółowe informacje prosimy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy tel. 77 437 52 88
oraz na www.zgkim-lubrza.pl

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML