Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Festiewal Kutur Pogranicza

loga.jpeg

I Festiwal Kultur Pogranicza

Pl.3.22/3.3.07/08.00150

Dnia 12 grudnia 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu I Festiwal Kultur Pogranicza . Realizacja zadania trwała od października 2008 r. do czerwca 2009 r. w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr Pl.3.22/3.3.07/08.00150/1.

  W projekcie brali udział mieszkańcy Gminy Lubrza jak i mieszkańcy gmin partnerskich po stronie czeskiej – Město Albrechtice, Hlinka, Divči Hrad, Slezske Pavlovice, Vysoka, Liptaň.

Celem projektu była intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie i poznanie historii i kultury ludzi zamieszkujących tereny pogranicza polsko – czeskiego.

Zaprezentowanie różnego rodzaju twórczości w szczególności w poprzez utwory wykonywane przez zespoły, solistów i różnego rodzaju grupy działające na rzecz kultury pogranicza.

Różnorodność kulturalna tej części pogranicza wynika z istnienia różnego rodzaju grup etnicznych, zamieszkujących te ziemie tj. Polacy, Czesi, Niemcy, Romowie. W projekcie aktywny udział brali mieszkańcy Gminy Lubrza oraz Gmin Partnerskich po stronie czeskiej.

Realizacja projektu przebiegała w następujących etapach:

Etap I  obejmował okres od października do grudnia 2008 r.

W tym czasie wydrukowano 2000 broszur w języku polskim i czeskim, stanowiących kompendium wiedzy o historii i kulturze regionu. Zostały one rozprowadzone wśród młodzieży szkolnej i umieszczone w bibliotekach na terenie Gminy Lubrza i Gmin Partnerskich.

Etap II trwał od stycznia do maja 2009 r.

Pierwszym wydarzeniem kulturalnym tego etapu był konkurs Tradycje Kulinarne Gminy Lubrza i Gmin Partnerskich tzn. VI Stoły Wielkanocne, który odbył się 5 kwietnia 2009 r.

Podczas konkursu ocenie podlegały tradycyjne, regionalne potrawy przygotowane przez mieszkańców pogranicza. Każdy miał możliwość degustowania oraz oceniania specjałów. Na zakończenie konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia.

W dniu konkursu dodatkowo rozpoczęła się wystawa, którą można było odwiedzać przez dwa tygodnie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy.

Wystawa poświęcona była kulturze i historii pogranicza polsko – czeskiego, eksponatami były regionalne stroje, archiwalne fotografie, prace plastyczne oraz rękodzieło ludowe.

Na zakończenie tego etapu 29 maja odbył się konkurs wiedzy o historii i kulturze pogranicza Polsko – Czeskiego w którym wzięła udział młodzież ucząca się w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy oraz szkół z Osoblahy, Město Albrechtice, Třemešná i Jindřichov.

Etap III obejmował miesiąc czerwiec

Ostatnim elementem realizowanego projektu była impreza plenerowa, która odbyła się 14 czerwca 2009r. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły z terenu pogranicza. Uczestnikom festiwalu wręczono statuetki upamiętniające I Festiwal Kultur Pogranicza.

Dla utrwalenia idei festiwalu wykonano materiały promocyjne: kubki oraz koszulki, które zostały rozprowadzone, wśród uczestników imprezy.

Wersja XML