Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eurocountry informuje:

 Brak opisu obrazka

 

         Informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”,:

Termin składnia wniosków: 08.02.2013-21.02.2013r.

Miejsce składania wniosków – siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce udostępnienia: Wzoru formularza – www.minrol.gov.pl, zakładka PROW 2007-2013, zakładka Wzory wniosków, zakładka Oś 4 LEADER; lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, a w przypadku gdy dokumenty te są sporządzone na formularzach udostępnianych przez LGD również wzory tych formularzy – biuro LGD, lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Kryteria wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR - biuro LGD, lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Limit środków przeznaczonych  w ramach naboru w przedsięwzięciu I „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”: 922 378,59 PLN

Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD - Maksymalna ilość punktów 17, Minimalna ilość punktów 7

 

·         Informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, i mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country oraz II Przedsięwzięcia „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country”:

Termin składnia wniosków: 08.02.2013-21.02.2013r.

Miejsce składania wniosków – siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce udostępnienia: Wzoru formularza – www.minrol.gov.pl, zakładka PROW 2007-2013, zakładka Wzory wniosków, zakładka Oś 4 LEADER; lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, a w przypadku gdy dokumenty te są sporządzone na formularzach udostępnianych przez LGD również wzory tych formularzy – biuro LGD, lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Kryteria wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR - biuro LGD, lub strona LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;

Limit środków przeznaczonych  w ramach naboru w obu przedsięwzięciach: I „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country oraz II „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country”: 130 011,21 PLN

Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD -  Maksymalna ilość punktów 18, Minimalna ilość punktów 8

 

Plakat do pobrania: PDFPlakat.pdf

Wersja XML