Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XX  SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawy organizacyjne.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 grudnia 2012r.

4.      Spotkanie z Posłanką na Sejm RP – Janiną Okrągły.

5.      Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2012.

6.      Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

7.       Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.

8.      Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2012r.

9.      Interpelacje radnych.

10.  Dyskusja.

11.  Podjęcie uchwał.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

13.   Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Elżbieta Szwadowska

                                  

 

 

 

Wersja XML