Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawiamy na rozwój z indywidualizacją

Projekt nr POKL.09.01.02-16-089/12 pn. „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją”

 

 

W dniu 25 września 2012 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.01.02-16-089/12 pn. „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Gminę Lubrza w Szkole Podstawowej w Lubrzy.

 

Głównym celem projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Lubrzy. W placówce tej wprowadzone są standardy I,II,III, określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania" autorstwa Instytucji Zarządzającej PO KL.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

1.      Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h,

2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h,

3.      Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 60 h

 

Grupy docelowe projektu:

Wsparcie będzie skierowane do dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy.

 

 

Łącznie

Całkowita wartość projektu:

30 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

25 500,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

4 500,00 PLN

 

 logo.jpeg

Wersja XML