Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złote Gody 2013

 

      21 marca 2013roku  w Urzędzie Gminy w Lubrzy odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczał Wójt Gminy – Pan Mariusz Kozaczek. 

    Urząd Gminy reprezentowali również Pan Krzysztof Barwieniec - Zastępca Wójta Gminy, Pani Wioleta Astramowicz - Ceglarz – Sekretarz Gminy, Pani Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy. Nad całością oprawy czuwała Pani Kierownik USC – Anna Głaz.

Obchody uroczystości uświetniała grupa młodzieży pod kierownictwem Pani Żymła, swym śpiewem i grą na instrumentach uświetniły czas który dostojni jubilaci spędzili w Urzędzie Gminy.

Szanowni Jubilaci oprócz medali otrzymali atrakcyjne prezenty. Całość spotkania odbyła się w ciepłej , serdecznej, pełnej wspomnień atmosferze.

 Więcej zdjęć w galerii:

 

 

Wersja XML