Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXII  SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 26 kwietnia 2013r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

1 Otwarcie sesji.
2 Sprawy organizacyjne.
3

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22 marca 2013r.

4 Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji.
5 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Lubrza.
6 Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Janiną Okrągły.
7 Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
8 Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
9 Interpelacje radnych.
10 Dyskusja.
11 Podjęcie uchwał.
12 Zapytania i wolne wnioski.
13 Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

     

     

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML