Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Przedszkole Publiczne

przeszkole01.jpeg GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  

ul. Wolności 54                                     48-231 Lubrza


077/ 4376224

     
przeszkole02.jpeg

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lubrza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.
 

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy czynne jest 5 dni  w tygodniu w godzinach 6:45 do 15:45 przez cały rok z przerwą w okresie letnim.
W przedszkolu przebywa 28 dzieci w grupie od 3 do 6 lat.

przeszkole03.jpeg Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z trzech lub dwóch posiłków. Jest również możliwość, aby dziecko uczestniczyło wyłącznie w zajęciach dydaktycznych bez konieczności korzystania z posiłków.
 
przeszkole04.jpeg    Posiłki w przedszkolu.:
- śniadanie
- obiad (dwa dania),
- podwieczorek.
 
przeszkole05.jpeg W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za dzienne wyżywienie.
Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 20-go każdego miesiąca.
nabór dzieci do GPP w Lubrzy oraz w Oddziałach Zamiejscowych: Dytmarów, Trzebina, Nowy Browiniec prowadzi się każdego roku od 15.03 do 15.04 wydając i przyjmując od rodziców wypełnione "karty zgłoszenia dziecka".
 
przeszkole06.jpeg Przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe dostosowane do możliwości zainteresowań dzieci oraz  oczekiwań rodziców.
 
  przeszkole07.jpeg   - Język angielski - raz w tygodniu, prowadzony przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

   - Zajęcia taneczne - raz w tygodniu, lekcje tańca towarzyskiego, nowoczesnego oraz ludowego mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i kształtowanie cech motorycznych. Prowadzi instruktor korporacji "Jast" Szkoła tańca z siedzibą w Nysie.
  przeszkole08.jpeg  Przedszkole oferuje na co dzień: 
   - naukę przez zabawę,
   - twórcze zajęcia plastyczne i ruchowe,
   - plac zabaw i spacery na świeżym powietrzu,
   - dbałość o higienę,
   - dojazd szkolnym autobusem, 
przeszkole09.jpeg dodatkowo:
   - organizujemy wycieczki, 
   - uroczystości z udziałem rodziny, 
   - konkursy i wiele innych atrakcji.
 
przeszkole10.jpeg

Skład osobowy pracowników obsługi i administracji:
kucharka, intendent, woźna, pomoc nauczycielska.
 Skład osobowy perconelu pedagogicznego:
dyrektor i dwie nauczycielki.

Nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz systematycznie pogłębiają swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.

przeszkole11.jpeg    
przeszkole12.jpeg przeszkole13.jpeg przeszkole14.jpeg
 
 
Wersja XML