Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POŁOŻENIE

 

      Animation1.gif

Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory krajobrazu przyrodniczego. Utworzony w 1988r. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz jego otulina obejmują południowo zachodnią część obszaru gminy, charakteryzującej się obszarem wyżynnym i górskim.

      Gmina znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, które pełni rolę ośrodka regionalnego, skupiającego ponad lokalne urządzenia usługowe i miejsca pracy. Ośrodek administracji wojewódzkiej, miasto Opole, oddalony jest o około 50 km.

slajd1a.jpeg

       Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zaspokajane są prze dwa systemy komunikacyjne, kolejowy i drogowy. Jednak podstawowa rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami administracyjno – usługowymi wyższego rzędu, w szczególnie z miastem Prudnik, Nysą, Głogówkiem, Kędzierzynem-Koźlem i Opolem odgrywa system drogowy, system kolejowy pełni rolę uzupełniającą łącząc gminę z Dolnym i Górnym Śląskiem.

      Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym łączące główne centra gospodarczo administracyjne Polski i Czech. Jest to droga krajowa nr 40 relacji Granica Państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice oraz droga nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa. Przeprowadzają one przez teren gminy głównie ruch tranzytowy w tym także do przejścia granicznego w Głuchołazach i jedynego przejście pełnotowarowego na terenie opolszczyzny i jednego z trzech największych na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w Trzebinie.

Wersja XML