Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.88.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok.

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:
1. Termin konsultacji: 14.11.2011-28.11.2011 r.
2. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl).
4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów     Gminy Lubrza.
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Lubrza - Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

 

Załącznik: PDFProjekt uchwały.pdf

Załącznik: PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf

Wersja XML