Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły w Dytmarowie - oferta pn. "Oswajamy sztukę"

PDFOferta realizacji zadania publicznego Dytmarów.pdf (3,74MB)

Oferta została złożona w trybie art. 19 a stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

 

 

 


Wersja XML