Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich . restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.224.2013 r. z dnia 05 czerwca.2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ,

Restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Lubrza.

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 1.Termin konsultacji : 14.06.2013-24.06.2013r

 2.Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 10 dni od dnia           rozpoczęcia konsultacji.

 3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoją opinię przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej  na adres poczty elektronicznej urząd@lubrza.opole.pl).

 4. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

 5. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. Ochrony Zabytków i Zdrowia Wiesława Kaczorowska tel.(77)407 46 69 , fax (77) 407 46 51

PDFProjekt uchwały.pdf
DOCZałącznik nr 2 Formularz.doc

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

Wersja XML