Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JASIONA ...

 

Nazwa pochodzi od wyrazu ,"jesion" wzmiankowana została pierwszy raz w 1285 roku. Później, w 1484 roku, spotykamy ją pod nazwą JASSEN.  Niewątpliwie jest to wieś lokowana, o regularnym układzie siedliska wiejskiego w formie ulicówki (obustronnie obudowanej) oraz niwowo-łanowym układzie rozłogów.
Genetyczna wieś była niewielka, liczyła mniej niż 20 kmieci i zagrodników, i tak pozostała do dzisiaj. Prawdopodobnie około XVIII wieku, na południe od zabudowy wsi (nad rzeką Prudnik), powstał zespół zabudowy gospodarczej (młyn). Pomimo tego, że obecnie obudowany jest typowymi budynkami przemysłowej produkcji zwierzęcej, stanowi cenny element jej struktury przestrzennej. Pierwotna funkcja rolnicza wsi dziś została utracona, ze względu na bliskość miasta Prudnik. Fakt ten przyczynił się do wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przekształcenia starej zabudowy rolniczej.

mapa Kaplica Kapliczka

W Jasionie znajduje się:

·                    kaplica z dzwonnicą, murowana z 4 ćw. XIX wieku,

      

 

Wersja XML