Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LASKOWICE ...

Wzmiankowane po raz pierwszy w zachowanych dokumentach historycznych w 1412 roku pod nazwą LESKOWICZ, pochodzącą z roku 1233 od wyrazu "laskowy" ("leszczynowy") lub nazwy osobowej LASEK. Ten fakt świadczy o znacznie wcześniejszym powstaniu osady, co dokumentuje dokonane tu odkrycie archeologiczne. Na zachodnim krańcu dzisiejszej zabudowy wsi odkryto GRODZISKO.  Do dziś niewielka wieś, o pierwotnej liczbie kmieci i zagrodników nie przekraczającej 20 rodzin, lokowana była na regularnym układzie wsi ulicowej wraz z regularnym układem niwowo-łanowym rozłogów. Położona jest w niewielkim zagłębienu terenu (suchej dolinie erozyjnej). Główna ulica przebiega na osi wschód - zachód, a zabudowę sytuowano po obu jej stronach.

W Laskowicach warto zobaczyć:

·        Kaplica dzwonnica, murowana z 1900r.

mapa Grodzisko Szwedzki Szaniec

 

Wersja XML