Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY BROWINIEC ...

Wzmiankowany w dokumentach historycznych w roku 1379 pod nazwą PROFENCZ, pochodzącą z 1232roku. Później wzmiankowany w roku 1534 jako BROWINITZ.Była mała wieś lokalna, o układzie regularnym siedliska kmieciego, liczące niespełna 20 kmieci i zagrodników, o niwowo-łanowym układzie rozłogów. Genetyczny układ siedliska zaliczyć nalezy do niewielkiej ulicówki, z zabudową pierwotnie sytuowaną po północnej stronie głównej ulicy wiejskiej (jednostronnie), przeviegającej wzdłuż północnego skraju doliny cieku wodnego (Potoku Browinieckiego). Dziś układ ten, położony w centralnej częsci wsi, jest mało czytelny w jwj zabudowie, złożonej z szeregu nawarstwień. Ulica ta bowiem utraciła swoją rangę na rzecz historycznej drogi zastodolnej, stanowiącej obecnie główną ulicę wiejską.W XIX wieku wybudowano przy niej kościól i  później szkołę, a południową jej pierzeję w dalszym ciągu stanowi zwarty zespół stodół (tzw. Zagumie) genetycznego układu przestrzennego wsi kmieciej.
W późniejszych okresach genetyczny układ przestrzenny uzupełniony został zabudową rolną i mieszkaniową sytuowaną w dolinie cieku wodnego, po południowej stronie historycznej ulicy wiejskiej. Na drudim jego brzegu (południowym) jednocześnie powstał zespół zabudowy o układzie łańcuchowym, dostosowanym do konfiguracji wysokiego brzegu doliny. Ostatnim elementem przestrzennym wsi jest zespół zabudowy folwarczenej, usytuowanej na wzniesieniu po południowej stronie wsi kmieciej wraz z sąsiednią zabudową rolno-robotniczą, uzupełnioną współczesną zabudową jednorodzinną.

W Nowym Browińcu znajduje się:

·        kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, murowany z 1845r.

·        plebania murowana z końca XIX wieku,

·        kapliczka przy domu nr 4, murowana z połowy XIX wieku,

·        kapliczka przy domu nr 10, murowana z około 1840 roku,

·        spichlerz folwarczny, murowany z XIX wieku,

·        dom nr 1 a, murowany z 4 ćw. XIX wieku.

Kościół   Remiza mapa

 

Wersja XML