Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OLSZYNKA ...

To jedna z najmłodszych wsi gminy, choć jej powstanie datuje się już na XIV wiek (1379 rok). Podobnie jak Słoków jest to wieś nieregularna, kmiecia, o pierwotnej wielkości nie przekraczającej 20 rodzin chłopskich.  W dokumentach historycznych wzmiankowana jako OLZNA (1379r.) lub jako OLSCHINKA (1418r.) i ELLSNIG (1442r.) o nazwie pochodzącej od słowa OLSZYNA. Niewątpliwie była to wieś polska (słowiańska). Obecny plan wsi pozwala przypuszczać, że jej genetycznym układem przestrzennym był folwark z niewielką wsią kmiecią. Zabudowa folwarczna zajmuje centralne miejsce we wsi (na rozwidleniu dróg), a zabudowa wsi kmieciej przylegała do niego od północnego wschodu. Do dziś oba elementy struktury przestrzennej wsi zachowały swoją pierwotną funkcję rolniczą, a stopień ich przekształcenia jest niewielki. Zachował się układ zabudowy folwarcznej i wszystkiej jego obiekty. Do najciekawszych należy dwór i spichlerz, a także towarzyszący im park krajobrazowy. Zachowała się takze historyczna parcelacja siedliska kmieciego oraz w miarę jednolity sposób jego zabudowy. Wysoko, na malowniczym wzniesieniu usytuowany jest kościół z cmentarzem, pochodzącym z XIX w. Te trzy elementy przestrzenne, wraz z towarzyszącą zielenią parkową i przydrożną, stanowią o wartości kulturowej układu zabudowy.
Na przestrzeni dziejów wieś rozwijała się wzdłuż istniejących dróg, w kierunku zachodnim, północnym, wschodnimi południowym, osiągając dzisiejszy układ wielodrożny.

W Olszynce warto zwiedzić:

·        kościół filialny p.w. NMP, murowany z 4 ćw. XIX wieku,

·        zabytkowy spichlerz, murowany z XIX wieku,

·        zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XIX w. założenia,

·        dom nr 31 (obecna poczta), murowany z 4 ćw. XIX wieku,

·        dom nr 41, murowany z początku XIX wieku.

Dwór mapa

 

Wersja XML