Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKRZYPIEC ...

Strona internetowa wsi: www.skrzypiec.info

Wzmiankowany pierwszy raz pod nazwą GREYWITZ w 1331 roku, a później jako KREIWITZ (w 1430r.) i SKRZYPIECZ (w 1583r. - nazwa pochodząca z wyrazu SKRZYP). Jest to regularna niwowo-łanowa wieś kmiecia, o pierwotnej liczbie kmieci i zagrodników większej niż 20.  Genetyczny jej układ zaliczyć należy do ulicowych, przy czym prawdopodobnie główna ulica wiejska pierwotnie była zabudowana jednostronnie. Przyczynił się do tego jej przebieg po skraju podmokłej doliny rzeki Prudnik. Parcele sytuowano po południowej stronie ulicy, północną pozostawiając otwartą. Potwierdza ten fakt przebieg tzw. drogi zastodolnej, która znajduje się tylko po południowej stronie zabudowy. Tutaj układ parceli i zabudowy jest jednolity i posiada cechy jak w sąsiednim Dytmarowie. Zabudowa położona po północnej ulicy nie jest jednolita.Część budynków, należących do dawnej zabudowy folwarcznej, sytuowana jest kalenicą równolegle do ulicy. Późno, bo około XIX wieku, po zachodniej stronie siedliska wsi kmieciej powstał zespół zabudowy gospodarczej młyna, lokowany w dolinie rzeki. Na przestrzeni wieków wieś rozwijała się przede wszystkim poprzez lokalizację nowej zabudowy (głównie rolniczej) po północnej stronie głównej ulicy wiejskiej (w podmokłej dobrnę cieku), a później także na jej krańcu wschodnim i zachodnim, gdzie dominuje zabudowa robotniczo-rolna. W ostatnich dzisięcioleciach nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną usytuowano po południowo-zachodniej stronie zabudowy wsi.

W Skrzypcu warto zobaczyć:

·        dwór, obecny magazyn, murowany z 3 ćw. XIX wieku,

·        dom nr 22, murowany z 1906r.

Panorama Skrzypiec mapa Krzyż pokutny Żwirownia Skrzypiec

Wersja XML